Om oss

Vi är en medlemscamping och campingen drivs av våra medlemmar.

Alla hjälper till med campingvärdsskap och övrigt som behöver göras som t ex städdagar och aktiviteter.


Campingen har en styrelse som består av Ordförande, kassör, sekreterare och ett antal ledamöter.


Campingens stadgar och trivsel- och tillämpningsregler ser du nedan:


Stadgar


Trivsel- och tillämpningsregler