Årsplats

 

 

Alla platser inför 2022 är tillsatta.


Fr.o.m. 2017-12-01 så tar vi inte in Husbilar på våra Årsplatser på grund av markförhållanden

 

För att få en årsplats på vår camping behöver man ställa sig på vår kölista.


 

I dagsläget är det ca 20 personer som står på kö. Kölista

Tilldelning av platser från kölistan görs i början av oktober inför kommande år.

 

Kostnad för att stå på kölistan är 200 kr/år och gäller ett år från inbetalningsdatum.

För att ha kvar sin plats på kölistan skall ny avgift inbetalas senast ett år från senaste inbetalningsdatum.

Ansvaret ligger hos den som står på kö att avgiften kommer in i tid.

Har man tackat nej 3 gånger till erbjudande av plats, hamnar man sist på kölistan.

 

En årsplats på vår camping kostar: 14 750kr

 

Därutöver tillkommer följande kostnader till Camp Nygård:

- Inträdesavgift 400 kr

- Medlemsavgift 200 kr/år

- Elavgift 2kr/Kwh - avgiften kopplad till rådande elpris på marknaden, förändras vid behov

 

-------------------------

  • Årsplatsen skall utnyttjas till fritidsboende
  • Årsplatsen får inte användas till uppställning-, arbets- och/eller permanent boende
  • Det är inte tillåtet att vara folkbokförd på campingen
  • Stadgar, trivsel- och tillämpningsregler skall följas, finns att läsa här
  • Husvagn/Husbil skall vara försäkrad
  • Husvagn/Husbil skall gasoltestas vartannat år och intyg skall uppvisas

 


Inbetalning av köplatsavgift görs till vårt plusgirokonto: 648643-5

 

I samband med inbetalning av köplatsavgift skall formuläret nedan skickas in. I och med att formuläret skickas in accepterar du/ni punkterna ovan.

 

Ansökan om köplats till årsplats på Camp Nygård: